Methyl-3-bromomethyl-5-methoxybenzoate

Methyl-3-bromomethyl-5-methoxybenzoate

  • Chinese name:3-(溴甲基)-5-甲氧基苯甲酸甲酯
  • CAS NO:133357-62-7