N-[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]-benzenemethanamine, oxalate

N-[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]-benzenemethanamine, oxalate

  • CAS NO:97664-55-6