3-CHLORO-5-NITROBENZOTRIFLUORIDE

3-CHLORO-5-NITROBENZOTRIFLUORIDE

  • Chinese name:3-氯-5-硝基三氟甲苯
  • CAS NO:401-93-4