2-ETHYL-1-IODO-4-METHOXYBENZENE

2-ETHYL-1-IODO-4-METHOXYBENZENE

  • Chinese name:2-乙基-1-碘-4-甲氧基苯
  • CAS NO:98995-69-8